Telefon

+387 51 501 744

Email

elimdoo@blic.net

Pon. - Pet. ⇨ 08:00 - 16:00

Subota ⇨ 08:00 - 14:00

Proizvodnja centrifugiranih stubova

Fabrika za proizvodnju centrifugiranih stubova

Tehnologija centrifugiranja stubova

Dosadašnjim, tradicionalnim, načinima proizvodnje betonskih konstrukcija nije se mogao postići zahtjevani kvalitet kojeg nameću nove evropske norme, kao i norme zemalja koje žele da se uključe u jedinstveno tržište. Od konstruktivnih elemenata se zahtjeva da imaju veću nosivost, sigurnost u eksploataciji, duži period eksploatacije, manju deterioraciju u ekstremnim uslovima te ekonomičnost i praktičnost.S tim u vezi, za ispunjenje takvih uslova, nameće se i zahtjev za promjenu osobina gradivnih materijala i njihovih performansi, tehnoloških postupaka izrade, tehnike kao i višim stepenom edukacije radne snage.

Pojedinim tehnološkim postupcima izrade betonskih elemenata novijeg datuma kao što su torkretiranja, otvorena betoniranja pod vodom, centrifugiranja i sl. povećava se kvalitet betona čime se postiže njegova trajnost, jednostavnija izrada i lakša ugradnja.

Primjenom betona modifikovanih polimerima u tehnološkom procesu zaparivanja učinjen je krupan korak naprijed u tehnologiji betona, jer se skraćuju vremena odležavanja u kalupima i smanjuje trajanje ciklusa.

Metodom centrifugiranja se za izradu cijevi, stubova itd, kako klasično armiranih tako i prethodno napregunutih, dodatno povećavaju osobine očvrslog betona kao štu su čvrstoće na pritisak, zatezanje i savijanje, otpornost na djelovanje mraza, ekstremnnih atmosferskih uslova, smanjuje se paropropusnost betona, povećavaju otpornosti na habanje.

Primjenom tehnologije centrifugiranja rješeni su mnog zahtjevi u Kanadi, Rusiji, Australiji, skandinavskim zemljama i zemljama žarkog pojasa.

Idući korak sa vremenom i prateći tehnološka dostignuća svjetskog ranga, pojedini proizvođači su u svoje tehnološke linije za pojedine proizvode uključili metodu centrifugiranja kao tehnološki postupak izrade betonskih elemenata.

Slijedeći pozitivna iskustva metode centrifugiranja i ELIM – Laktaši se odlučio za takav oblik proizvodnje centrifugiranih stubova koji se koriste u elektro prenosu. Osim ovog elementa izborom odgovarajućeg kalupa moguće je proizvoditi i druge elemente kao što su cilindrični stubovi, šipovi, linijski nosači, cijevi promjera do 3 m i slično.

Stalnim tehnološkim nadzorom nad kvalitetom komponenti i proizvoda sa vodećim institutima za ispitivanje materijala i konstrukcija osigurava se kvalitet proizvoda koji je iznad zahtjevanog. Svi proizvodi sadrže identifikacionu karticu sa tehničkim podacima i potrebnu atestnu dokumentaciju.

Dosadašnje tehnologije izrade stubova za elektro mrežu jake i slabe struje, koje uključuju tradicionalan način izrade livenjem u kalupima, zaostaju po pitanju kvaliteta, estetskog izgleda, pitanja trajnosti kao i odnosa cijena/performanse, te gube trku na sve zahtjevnijem tržištu.

Cijeneći iskorak naprijed u cilju povećanja kvaliteta usluge (proizvođač) i investitora (elektro prenos) sve prednosti su na strani proizvoda koji se rade metodom centrifugiranja.