Telefon

+387 51 501 744

Email

elimdoo@blic.net

Pon. - Pet. ⇨ 08:00 - 16:00

Subota ⇨ 08:00 - 14:00

Elektro energetika

Elektro energetika

U okviru našeg preduzeća radi i posluje jedinica za elektro energetiku koja se bavi sledećim poslovima:

 1. Energetski distributivni transformatori sn. 50 do 2500 kVa naponskog nivoa 10 do 35 Kv.
 2. Trafo stanice napona 10 do 35 Kv SNAGA DO 3000 KvA.
  • projektovanjem i izvođenjem radova novih trafo stanica kao i proširenjem po snazi i naponskom nivou
  • održavanjem, sanacijom i opravkom u slučaju kvarova na elektro energetskoj opremi
 3. Električne instalacije industrijskih pogona
  • projekotovanjem i izvođenjem radova industrijskih postrojenja u oblasti elektro energetskihh instalacija kao i instalacija rasvjete, ispitivanja i puštanja u rad.
 4. Električnom rasvjetom javnih saobraćajnica, kružnih tokova, stambenih i javnih objekata
  • projektovanje i izvođenje radova, ispitivanja i mjerenja
 5. Izradom razvodnih NN i VN ormara za trafo stanice i industrijska energetska postrojenja.
  • projektovanje i izvođenje radova sa ispitivanjem i izradom tehničke dokumentacije
 6. Izvođenjem radova na dalekovodima naponskih nivoa 10 i 20 KV.
  • Projektovanjem, postavljanjem AB stubova, motažom energetske opreme i ispitivanjem
 7. Nabavkom i prodajom elektro materijala za NN i VN postrojenja sa 10.000 artikala.

Za gore navedene radove preduzeće posjeduje sve potrebne kadrove i sertifikate nadležnog ministarstva, kao i sertifikate ISO 9001 i ISO 14001.

DJELATNOSTI U OBLASTI ELEKTRO ENERGETIKE
Pod revizijom i opravkom transformatora podrazumijevaju se radovi:
  1. Mjerenje i ispravnost VN i NN namotaja sa kontrolom magnetnog jezgra. U slučaju oštećenja namotaja vrši se izrada novih namotaja ugradnja na mag. jezgro.
  2. Pregled kazna i radijatora na nepropusnost sa galvanskom zaštitom svih dijelova
  3. Kontrola i ispitivanje transformatorskog ulja na uređaju BAUR DPA 75C sa izdavanjem ispitnog protokola
  4. Ispitivanje otpornosti izolacije namotaja transformatora
  5. Mjerenje otpora namotaja transformatora na VN i NN namotaju
  6. Ispitivanje opreme na poklopcu transformatora.
  7. Izgrada i ugradnja novih zaptivača na VN i NN izolatorima.
  8. Zamjena i ugradnja oštećenih izolatora.
  9. Sušenje namotaja na ugrađenom magnetnetnom jezgru u komori za sušenje
  10. Sklapanje transformatora, nalijevanje trafo ulja u kazan sa zvršnim ispitivanjem i izradom ispitnog protokola
Pod revizijom i opravkom elektro energetske opreme podrazumijevaju se radovi na:

Sklopke, prekidači, kontaktori, motorno zaštitni prekidači, grebenaste stopke, naponski okidači, strujni i naponski mjerni transformatori, mikro okidači, NN prekidač do 4.000 A, SN i VN oprema, rastavljači i VN oprema.

REFERENS LISTA
Pregled elektroenergetskih, industrijskih i stambeno-poslovnih objekata na kojima je firma „ELIM“ d.o.o. Laktaši, radila na izvođenju elektro radova:

Izgradnja novih trafostanica od 50 do 1000 kVA, 20/0,4 kV, sa izradom priključnih  nadzemnih ili podzemnih dalekovoda, od postojećeg dalekovoda do novoizgrađene trafostanice, za slijedeće investitore: